Julia Souslova

Svenska                 English

 

"Figurer" Olja på duk, 70x50 cm, 2007
 

       juliasouslova@hotmail.com

Copyright ©Julia Souslova 2008