"Musikaliskt hjul - 3" 60x 72 Olja på duk 2010

 

tillbaka