"Rök och stenar" Olja på duk, 81x64 cm, 2009

tillbaka